Szkoła Policealna dla Dorosłych Lege Artis posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż dane zawarte w zapytaniach poprzez formularz na stronie internetowej dotyczące kształcenia w danych zawodach, kursów oraz szkoleń,  tj. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu pytającego nie podlegają przetwarzaniu. Warunkiem przetwarzania danych jest pisemne wyrażenie zgód w sekretariacie szkoły w celu ich przetwarzania zgodnie z RODO oraz przepisami obowiązującymi w ustawie o systemie oświaty.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

REKRUTACJA

Placówka Kształcenia Ustawicznego

REKRUTACJA

Kursy i szkolenia

NOWOŚĆ !

Ośrodek Nauki Zawodu Lege Artis oferuje bezpłatną naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych, płatne kierunki w Placówce Kształcenia Ustawicznego oraz kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

KIERUNKI

KURSY I SZKOLENIA

Organizujemy kursy i szkolenia o tematyce zgodnej z życzeniem zamawiającego. 

Udostępniamy materiały szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.

Podczas kursów i szkoleń zapewniamy catering .

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA