Szkoła Policealna dla Dorosłych Lege Artis posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa

Szkoła Policealna dla Dorosłych

REKRUTACJA

Placówka Kształcenia Ustawicznego

REKRUTACJA

Kursy i szkolenia

NOWOŚĆ !

Ośrodek Nauki Zawodu Lege Artis oferuje bezpłatną naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych, płatne kierunki w Placówce Kształcenia Ustawicznego oraz kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

KIERUNKI

KURSY I SZKOLENIA

Organizujemy kursy i szkolenia o tematyce zgodnej z życzeniem zamawiającego. 

Udostępniamy materiały szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.

Podczas kursów i szkoleń zapewniamy catering .

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA