Grafika 3D

Blender

Opis kursu

Interfejs

 • Interfejs użytkownika bez zachodzących na siebie i blokujących się okien.
 • Elastyczny i w pełni konfigurowalny układ okien możliwy do zmiany w zależności od potrzeb.
 • Wielopoziomowe polecenie "cofnij".
 • Wygładzanie czcionek.
 • Możliwość tłumaczeń interfejsu programu.
 • Typy okien:
  • Do edycji krzywych/kluczy animacji
  • Do edycji animacji nie-liniowej
  • Do edycji akcji dla animacji postaci
  • Do edycji sekwencji wideo
  • Okno ze schematem/listą obiektów
  • Do edycji obrazków/UV
  • Do zarządzania plikami/obrazkami
 • Edytor tekstowy do pisania informacji o scenie oraz skryptów Pythona.
 • Identyczny interfejs na wszystkich platformach.

Modelowanie

 • Szeroki zakres obiektów możliwych do utworzenia i późniejszej edycji:
 • Narzędzie pozwalające na rzeźbienie siatki.
 • Podział siatek metodą catmull-clarka.
 • Funkcje boolowskie dla siatek.
 • Edycja siatek oparta na wierzchołkach, krawędziach i wielokątach (poligonach).
 • Wiele funkcji do edycji obiektów pozwalających uzyskać praktycznie dowolny kształt.
 • Obsługa skryptów Pythona, za pomocą których można dodać nowe narzędzia edycji.
 • BMesh- system pozwalający na tworzenie i edycję ścian o bardzo skomplikowanej budowie- np. o kilkunastu krawędziach

Animacja

 

Kadr z filmu Big Buck Bunny

 • Animacja oparta na szkielecie z wykorzystaniem prostej i odwrotnej kinematyki. Automatyczny skinning, interaktywne rysowanie wag bezpośrednio na obiekcie, ręczna edycja sposobu oddziaływania szkieletu na każdy wierzchołek oraz system "envelopes".
 • Mikser animacji nie-liniowej z automatycznym cyklem chodu wzdłuż krzywej.
 • System ograniczników animacji.
 • Możliwość animacji poszczególnych wierzchołków.
 • Edycja za pomocą kratownicy, pozwalająca łatwo animować nawet bardzo skomplikowane pod względem budowy obiekty.
 • System krzywych animacji, tzw. "IPO".
 • Obsługa tzw. "driven-keys", gdzie zmiana wartości jednego parametru (np. szerokości) powoduje automatyczną zmianę (proporcjonalną bądź nie) wartości innego (np. wysokości).
 • Możliwość kontrolowania wartości danych parametrów przy pomocy wyrażeń matematycznych (zapisanych w języku Python).
 • Możliwość wykorzystania plików dźwiękowych i ich edycji w celu odpowiedniej synchronizacji.
 • Skrypty Pythona dodające nowe możliwości w dziedzinie animacji.
 • Synchronizacja z Motion capture.

Efekty specjalne

 • Dynamika bryły sztywnej.
 • Rozbudowany system cząstek (można go wykorzystać do tworzenia np. dymu, ognia, stada ptaków, trawy, włosów itd.).
 • System soft-body (symulacja ciał miękkich, np. ruchu mięśni).
 • Zaawansowany silnik fizyki umożliwiający tworzenie realistycznych symulacji.
 • Symulacja tkanin, włosów oraz płynów.

Rendering

 

Obraz stworzony za pomocą Blendera

 • Wbudowany Raytracing.
 • Obsługa raytracera YafRay (do wersji 2.48).
 • Wygładzanie, rozmycie ruchu, możliwość dodania różnych efektów przy pomocy sekwencera wideo.
 • Mapy środowiskowe, efekty "Halo", flary soczewkowemgła.
 • Rozmaite shadery.
 • Tzw. system nodes umożliwiający zaawansowane komponowanie materiałów i tekstur oraz uzyskiwanie dodatkowych efektów na renderze.
 • Wielofazowy rendering z obsługą różnej liczby rdzeni procesora.
 • Możliwość bezpośredniego malowania tekstur na modelach (projection painting).
 • Renderowanie krawędzi dla uzyskania efektu ręcznego rysowania.
 • Tekstury proceduralne.
 • Ambient occlusion.
 • Radiosity-od wersji 2.50 nieobecne.
 • Skrypty Pythona pozwalające na wykorzystanie innych rendererów niż wbudowany Blender Internal takich jak: Indigo, YafaRayLuxrender, Sunflow, Renderman, V-ray (projekt we wczesnym stadium).
 • W najnowszej wersji: efekty wolumeryczne.
 • Motion Tracking pozwalający na łączenie filmów wykonanych np. za pomocą kamery z animacjami. (Efekty zostały wykorzystane w filmie Teras of Steel)
 • Ustawienia kamery (np. kąt obiektywu, zasięg, ostrość itp.) oraz możliwość wybrania ustawień charakterystycznych dla jednego z popularnych modeli kamer.
 • wsparcie CUDA i OpenMP
 • wbudowany renderer Cycles

Silnik graficzny do tworzenia gier

 

Prosta animacja: kolizja bryły z powierzchnią płaską

 • Graficzny edytor pozwalający zdefiniować "zachowanie" obiektów bez konieczności programowania- tzw. Logic bricks.
 • Detekcja kolizji i dynamika.
 • API dla skryptów Pythona pozwalające na pełną kontrolę nad tworzoną grą.
 • Pełna obsługa OpenGL.
 • Uruchamianie gier bez konieczności kompilacji.
 • System audio wykorzystujący bibliotekę SDL.
 • Dwa silniki fizyki: Sumo (obecnie przestarzały) i Bullet.

Pliki

 • Zapisywanie wszystkich danych sceny do jednego pliku .blend.
 • Format .blend obsługuje:
  • Kompresję
  • Cyfrowe podpisy
  • Kodowanie
  • Kompatybilność między różnymi wersjami blendera.
  • Może być użyty jako biblioteka [np. materiałów] dla innych plików .blend.
 • Obsługa różnorodnych formatów graficznych.
 • Oryginalny import/eksport formatów DXFInventorVRML oraz kilkudziesięciu innych formatów plików.
 • Skrypty Pythona pozwalające na obsługę dodatkowych formatów
 • Możliwość utworzenia plików binarnych zawierających interaktywną zawartość 3D i umieszczenia na stronie internetowej (wymagana wtyczka do przeglądarki).

Game Engine

 • Fizyka
  • Soft body
  • Rigid Body
  • obiekty wykrywające kolizję
  • Obiekty statyczne
 • GLSL (dynamiczne oświetlenie)
 • Obsługa Pythona
 • Animacja

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA