GRAFIKA

KOMPUTEROWA

Opis kursu

Plan Kursu Zaawansowane techniki pracy w programie Corel Draw, Adobe Photoshop i Adobe InDesign

 

Program Kursu Corel Draw Zaawansowany

1. Przygotowanie dokumentu i ustawienia pracy na potrzeby druku: offsetowego, cyfrowego
i solwentowego

2. Zaawansowana praca na warstwach – zarządzanie pracą graficzną.

3. Narzędzia do transformacji i edycji obiektów

4. Rozmieszczanie użytków na arkuszu – przekształcanie i edycja obiektów

5. Krzywe Beziera – zaawansowane przekształcanie grafiki bitmapowej

6. Narzędzia do tworzenia rysunków precyzyjnych – linie wymiarowe, praca z kształtami regularnymi, krzywe, edycja ścieżek i węzłów

7. Operacje logiczne na obiektach

8. Projektowanie form typograficznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programu Corel Draw X7. Formatowanie i edycja tekstu akapitowego

9. Przekształcenia barwne w grafice – praca z trybem CMYK. Inspekcja wstępna dokumentu

10. Maska przycinająca – możliwości i przykładowe zastosowanie w projektach graficznych

11. Perspektywa, głębia i przezroczystość – wykorzystanie narzędzi do stworzenia kreatywnych projektów

12. Wektorowy portret w programie Corel Draw – zaawansowane techniki pracy

13. Identyfikacja wizualna w programie Corel Draw – wykorzystanie narzędzi i technik do realizacji praktycznych projektów

14. Realizacja zadania graficznego w programie Corel Draw na podstawie makiety i karty technologicznej

15. Właściwości obiektu – style obiektów i kolorów

16. Projekt wykrojnika pudełka

17. Okładka książki – realizacja zadania w oparciu o narzędzia i środki artystyczne programu Corel Draw

18. Strony wielostronicowe – organizacja pracy w programie Corel Draw

19. Layout elektroniczny – opracowanie szablonu strony internetowej w programie Corel Draw

20. Gradient i przekształcenia barwne w grafice wektorowej

21. Siatka gradientu – tworzenie realistycznych grafik w programie Corel Draw

22. Zapis i eksport prac do wybranych formatów graficznych

23. Flat Design – możliwości wykorzystania programu Corel Draw

24. Projekt wybranych druków akcydensowych z wykorzystaniem programu Corel Draw

 

Adobe InDesign – program do składu publikacji

 

1. Ustawienia dokumentu – omówienie podstawowych narzędzia

2. Zaawansowane ustawienia dotyczące stron wzorcowych

3. Praca z grafiką rastrową i wektorową

4. Ustawienia parametrów strony dla wybranych publikacji. Sposoby łamania publikacji w oparciu o narzędzia programu Adobe InDesign

5. Rozmieszczanie tekstu i kierowanie przepływem

6. Ustawienia typograficzne.

7. Efekty wizualne – praca z filtrami

8. Budowa publikacji wielostronicowej w programie Adobe InDesign

9. Zaawansowane techniki formatowania obiektów

10. Projekt akcydensów z wykorzystaniem programu Adobe InDesign

11. Optymalizacja grafiki na potrzeby druku

12. Interaktywne narzędzia programu Adobe InDesign

13. Próbki i wzorniki kolorów – ćwiczenia z kolorem i gradientem

14. Zagadnienia DTP stosowane w programie Adobe InDesign

15. Inspekcja wstępna dokumentu – narzędzia programu Adobe InDesign

Adobe Photoshop

 

 

Adobe Photoshop

1. Powtórzenie podstawowych narzędzi i funkcji programu Adobe Photoshop

2. Camera Raw – poprawianie jakości fotografii, dopasowywanie ustawień, korekta graficzna

3. Praca na warstwach, grupowanie warstwy, organizacja pracy nad projektem graficznym, style warstwy

4. Instalacja dodatków do programu Photoshop. Tworzenie i budowa biblioteki pędzli

5. Automatyzacja prac w programie Photoshop – nagrywanie operacji

6. Animacja w programie Photoshop – oś czasu, panel animacji, edycja video

7. Tworzenie banerów reklamowych w programie Photoshop – zaawansowana edycja grafiki rastrowej

8. Efekty świetlne – opracowanie kompozycji graficznych

9. Przestrzenie kolorów – kanały, wykorzystanie kanału alpha, praca z narzędziem Channel Mixer

10. Korekta graficzna wybranych fotografii. Naprawa zniszczonych fotografii

11. Tworzenie obiektów inteligentnych.

12. Modyfikacja fotografii, wykorzystanie technik graficznych do stworzenia realistycznych kompozycji

13. Wstęp do fotomanipulacji – wykorzystanie zaawansowanych możliwości pracy z maską warstwy

14. Fotografia HDR. Tworzenie panoramy

15. Elementy 3D w programie Photoshop

16. Elementy grafiki wektorowej w programie Photoshop – tworzenie wektorowych ilustracji

17. Typografia w programie Photoshop.

18. Opracowanie szablonu strony internetowej. Cięcie szablonu, przygotowanie grafiki na potrzeby HTML i ustawień CSS

19. Przygotowanie grafiki dla wybranych technik drukowania

20. Plakat filmowy – wykorzystanie wybranych stylów graficznych (surrealizm i hiperrealizm)do realizacji twórczych projektów

21. Nowoczesne trendy w projektowaniu graficznym z wykorzystaniem programu Photoshop

22. Tworzenie efektów Paralax z wykorzystaniem podstawowych technik pracy z grafiką rastrową

23. Import prac do wybranych programów pakietu Adobe – np. Illustrator, InDesign

 

Pozostałe zagadnienia:

 

Szeroki zakres innych zagadnień związanych grafiką komputerową np. grafika w tworzeniu stron www, identyfikacja wizualna, kompozycja artystyczna, logotyp  itp.

 

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA