KURS UMIEJĘTNOŚCI
KOMPUTEROWYCH

ECDL

Opis kursu

Opis kursu

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników następujących zagadnień:

 

Zapoznanie z funkcjami edytora tekstu MS Word w celu nabycia praktycznej umiejętności swobodnego korzystania z komputera, a w szczególności redagowania dokumentów w programie
MS Word w szczególności:

 • stosowania zasad prawidłowego redagowania i formatowania tekstu,
 • tworzenia tabel,
 • wykorzystania elementów graficznych,
 • wykorzystanie korespondencji seryjnej w automatyzacji prac edytorskich. 

Zapoznanie z funkcjami arkusza kalkulacyjnego MS Excel, w celu nabycia praktycznej umiejętności swobodnego korzystania z komputera w zakresie arkusza kalkulacyjnego, jako narzędzia do wykonywania obliczeń, a w szczególności:

 • projektowania arkuszy kalkulacyjnych z zastosowaniem zasad pracy z arkuszem.
 • formatowania tabel arkusza,
 • analizy danych z wykorzystaniem wykresów,
 • analizowania tabel arkusza, jako baz danych i wykonywania operacji sortowania i filtrowania,
 • przygotowania arkuszy do druku

Tematyka zajęć

Technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT) i pojęcia z nią związane

Pojęcia związane z budową komputera

Budowa wewnętrzna i zewnętrzna komputera

Rozwiązywanie problemów technicznych z urządzeniami komputerowymi, jak również cyfrowymi urządzeniami mobilnymi jak smartfon czy tablet

Rozwiązywanie problemów programistycznych i systemowych

Zasady BHP  przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów komputerowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego

Łączenie problemu z konkretnym podzespołem i wyszukiwania rozwiązania od analizy poprawność instalacji podzespołu do jego diagnostyki oprogramowaniem specjalistycznym

Katalog typowych problemów dotyczących sprzętu oraz oprogramowania

Kopie zapasowe i sposób ich bezpiecznego przechowywania

Zasady i rozumienie budowy sieci LAN

Rozpoznawanie niepoprawnych wartości parametrów diagnostyki sieciowej

Znajomość  podstawowych narzędzi diagnostycznych

 Rozpoznawanie i postępowanie z typowymi problemami z aplikacjami użytkowymi

Umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznych

Ocena  narzędzia pod względem przydatności do rozwiązywanego problemu

 Sposoby poszukiwania i weryfikowania alternatywnych rozwiązań

Kryteria  oceny użyteczności nowoczesnych technologii

Znajomość i charakterystyka źródła informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów

Podstawy technicznego formułowania problemu

Korzystanie ze wsparcia technicznego

Korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych przy rozwiązywaniu problemów

Pojęcie, podział i charakterystyka oprogramowania. Rodzaje licencji

Istota systemu operacyjnego – zasady pracy w systemie Windows

Konfiguracja interfejsu w systemie Windows

Podstawowe działania na oknach

Podstawowe operacje na plikach i folderach

Organizacja plików i folderów

Ćwiczenia w tworzeniu struktur na dysku i operacje na nich

Ustawienia w panelu sterowania

Wykorzystanie narzędzi systemowych

Wykorzystanie narzędzi systemowych

Praca z tekstem i elementami graficznymi

Urządzenia peryferyjne – rodzaje i charakterystyka

Przechowywanie danych i kompresja

Pojęcia związek z siecią, rodzaje sieci

Ochrona danych i urządzeń. Programy antywirusowe

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem

Podstawowe pojęcia dotyczące Internetu

Budowa adresu strony internetowej

Charakterystyka podstawowych usług internetowych

Metody zabezpieczania się w pracy w sieci

Przeglądarka internetowa i zasady korzystania

Przeglądarka internetowa – narzędzia i ustawienia

Historia – istota i znaczenie

Zakładki/ulubione – istota i zasada tworzenia

Zasady wydruku z Internetu

Metody wyszukiwania informacji w Internecie

Zasady bezpiecznego pozyskiwania informacji z Internetu

Prawo autorskie i ochrona danych oraz netykieta

Komunikacja w Internecie i narzędzia komunikacyjne

Poczta elektroniczna – organizacja i ustawienia

Poczta elektroniczna – zasady prawidłowego zarządzania skrzynką pocztową

Korzystanie z kalendarza

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w edytorze tekstu MS Word

Przygotowanie formatu dokumentu – ustawienia strony

Podstawowe sposoby redagowania i formatowania tekstu – czcionka, akapit

Nagłówek i stopka dokumentu tekstowego, praca z tabulatorami

Numeracja i punktacja w dokumencie tekstowym

Wstawianie znaków specjalnych i symboli w dokumencie tekstowym

Tabele – wstawianie i rysowanie

Formatowanie tabeli i wypełnianie danymi

Elementy graficzne w edytorze tekstowym

Obraz z pliku oraz ClipArt i WordArt w dokumencie tekstowym – wstawianie i formatowanie

Projektowanie dokumentów tekstowych z elementami graficznymi

Stosowanie automatycznej korekty, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych

Przygotowanie korespondencji seryjnej

Przygotowanie wydruku korespondencji seryjnej

Przygotowanie dokumentu do druku. Drukowanie

Ćwiczenia w tworzeniu, edycji i formatowaniu dokumentów tekstowych

Ćwiczenia w formatowaniu tekstu z zastosowaniem atrybutów tekstu zgodnie ze standardami

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Rodzaje danych w arkuszu, wprowadzanie danych do arkusza

Operacje na tabelach

Formatowanie komórek

Formatowanie tabel z danymi

Serie danych w arkuszu, automatyczne wypełnianie zakresu komórek

Adresowanie względne i bezwzględne

Zasady tworzenia formuł w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie formuł w odwołaniach do komórek w bieżącym i innym skoroszycie

Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie funkcji logicznej JEŻELI() i ORAZ()

Ćwiczenia w stosowaniu funkcji arkusza

Wykresy i ich rodzaje

Tworzenie wykresów za pomocą kreatora

Modyfikacja wykresów

Formatowanie wykresów

Graficzna ilustracja danych - ćwiczenia w doborze i formatowaniu wykresów

Sortowanie i filtrowanie danych

Sprawdzanie poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym

Przygotowanie arkusza do wydruku. Zakres wydruku

Ćwiczenia w projektowaniu tabel arkusza z wykorzystaniem funkcji wypełniania danymi, stosowania różnego rodzaju adresowania oraz formatowaniu tabel zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl 

Ćwiczenia w formuowaniu formuł i stosowaniu funkcji wbudowanych w arkusz kalkulacyjny ze szczególnym uwzględnieniem funkcji logicznej, JEŻELI(), oraz tworzeniu i modyfikowaniu wykresów zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl

Ćwiczenia w tworzeniu tabel, jako baz danych z zastosowaniem sortowania i filtrowania, oraz przygotowania arkusza do wydruku zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl

Zapoznanie z funkcjami edytora tekstu MS Word w celu nabycia praktycznej umiejętności swobodnego korzystania z komputera, a w szczególności redagowania dokumentów w programie
MS Word w szczególności:

 • stosowania zasad prawidłowego redagowania i formatowania tekstu,
 • tworzenia tabel,
 • wykorzystania elementów graficznych,
 • wykorzystanie korespondencji seryjnej w automatyzacji prac edytorskich.

 

Zapoznanie z funkcjami arkusza kalkulacyjnego MS Excel, w celu nabycia praktycznej umiejętności swobodnego korzystania z komputera w zakresie arkusza kalkulacyjnego, jako narzędzia do wykonywania obliczeń, a w szczególności:

 • projektowania arkuszy kalkulacyjnych z zastosowaniem zasad pracy z arkuszem.
 • formatowania tabel arkusza,
 • analizy danych z wykorzystaniem wykresów,
 • analizowania tabel arkusza, jako baz danych i wykonywania operacji sortowania i filtrowania,
 • przygotowania arkuszy do druku.

 

Technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT) i pojęcia z nią związane

Pojęcia związane z budową komputera

Budowa wewnętrzna i zewnętrzna komputera

Rozwiązywanie problemów technicznych z urządzeniami komputerowymi, jak również cyfrowymi urządzeniami mobilnymi jak smartfon czy tablet

Rozwiązywanie problemów programistycznych i systemowych

Zasady BHP  przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów komputerowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego

Łączenie problemu z konkretnym podzespołem i wyszukiwania rozwiązania od analizy poprawność instalacji podzespołu do jego diagnostyki oprogramowaniem specjalistycznym

Katalog typowych problemów dotyczących sprzętu oraz oprogramowania

Kopie zapasowe i sposób ich bezpiecznego przechowywania

Zasady i rozumienie budowy sieci LAN

Rozpoznawanie niepoprawnych wartości parametrów diagnostyki sieciowej

Znajomość  podstawowych narzędzi diagnostycznych

 Rozpoznawanie i postępowanie z typowymi problemami z aplikacjami użytkowymi

Umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznych

Ocena  narzędzia pod względem przydatności do rozwiązywanego problemu

 Sposoby poszukiwania i weryfikowania alternatywnych rozwiązań

Kryteria  oceny użyteczności nowoczesnych technologii

Znajomość i charakterystyka źródła informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów

Podstawy technicznego formułowania problemu

Korzystanie ze wsparcia technicznego

Korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych przy rozwiązywaniu problemów

Pojęcie, podział i charakterystyka oprogramowania. Rodzaje licencji

Istota systemu operacyjnego – zasady pracy w systemie Windows

Konfiguracja interfejsu w systemie Windows

Podstawowe działania na oknach

Podstawowe operacje na plikach i folderach

Organizacja plików i folderów

Ćwiczenia w tworzeniu struktur na dysku i operacje na nich

Ustawienia w panelu sterowania

Wykorzystanie narzędzi systemowych

Wykorzystanie narzędzi systemowych

Praca z tekstem i elementami graficznymi

Urządzenia peryferyjne – rodzaje i charakterystyka

Przechowywanie danych i kompresja

Pojęcia związek z siecią, rodzaje sieci

Ochrona danych i urządzeń. Programy antywirusowe

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem

Podstawowe pojęcia dotyczące Internetu

Budowa adresu strony internetowej

Charakterystyka podstawowych usług internetowych

Metody zabezpieczania się w pracy w sieci

Przeglądarka internetowa i zasady korzystania

Przeglądarka internetowa – narzędzia i ustawienia

Historia – istota i znaczenie

Zakładki/ulubione – istota i zasada tworzenia

Zasady wydruku z Internetu

Metody wyszukiwania informacji w Internecie

Zasady bezpiecznego pozyskiwania informacji z Internetu

Prawo autorskie i ochrona danych oraz netykieta

Komunikacja w Internecie i narzędzia komunikacyjne

Poczta elektroniczna – organizacja i ustawienia

Poczta elektroniczna – zasady prawidłowego zarządzania skrzynką pocztową

Korzystanie z kalendarza

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w edytorze tekstu MS Word

Przygotowanie formatu dokumentu – ustawienia strony

Podstawowe sposoby redagowania i formatowania tekstu – czcionka, akapit

Nagłówek i stopka dokumentu tekstowego, praca z tabulatorami

Numeracja i punktacja w dokumencie tekstowym

Wstawianie znaków specjalnych i symboli w dokumencie tekstowym

 

Tabele – wstawianie i rysowanie

Formatowanie tabeli i wypełnianie danymi

Elementy graficzne w edytorze tekstowym

Obraz z pliku oraz ClipArt i WordArt w dokumencie tekstowym – wstawianie i formatowanie

Projektowanie dokumentów tekstowych z elementami graficznymi

Stosowanie automatycznej korekty, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych

Przygotowanie korespondencji seryjnej

Przygotowanie wydruku korespondencji seryjnej

Przygotowanie dokumentu do druku. Drukowanie

Ćwiczenia w tworzeniu, edycji i formatowaniu dokumentów tekstowych

Ćwiczenia w formatowaniu tekstu z zastosowaniem atrybutów tekstu zgodnie ze standardami

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Rodzaje danych w arkuszu, wprowadzanie danych do arkusza

Operacje na tabelach

Formatowanie komórek

Formatowanie tabel z danymi

Serie danych w arkuszu, automatyczne wypełnianie zakresu komórek

Adresowanie względne i bezwzględne

Zasady tworzenia formuł w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie formuł w odwołaniach do komórek w bieżącym i innym skoroszycie

Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie funkcji logicznej JEŻELI() i ORAZ()

Ćwiczenia w stosowaniu funkcji arkusza

Wykresy i ich rodzaje

Tworzenie wykresów za pomocą kreatora

Modyfikacja wykresów

Formatowanie wykresów

Graficzna ilustracja danych - ćwiczenia w doborze i formatowaniu wykresów

Sortowanie i filtrowanie danych

Sprawdzanie poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym

Przygotowanie arkusza do wydruku. Zakres wydruku

Ćwiczenia w projektowaniu tabel arkusza z wykorzystaniem funkcji wypełniania danymi, stosowania różnego rodzaju adresowania oraz formatowaniu tabel zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl

Ćwiczenia w formułowaniu formuł i stosowaniu funkcji wbudowanych w arkusz kalkulacyjny ze szczególnym uwzględnieniem funkcji logicznej, JEŻELI(), oraz tworzeniu i modyfikowaniu wykresów zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl

Ćwiczenia w tworzeniu tabel, jako baz danych z zastosowaniem sortowania i filtrowania, oraz przygotowania arkusza do wydruku zgodnie ze standardami sylabusa Ecdl

 

 

 

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA