OBSŁUGA PROGRAMÓW

BIUROWYCH

EDYTORY TEKSTU

I ARKUSZE

KALKULACYJNE

 

Opis kursu

 

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w edytorze tekstu MS Word

Przygotowanie formatu dokumentu – ustawienia strony

Podstawowe sposoby redagowania i formatowania tekstu – czcionka, akapit

Nagłówek i stopka dokumentu tekstowego, praca z tabulatorami

Numeracja i punktacja w dokumencie tekstowym

Wstawianie znaków specjalnych i symboli w dokumencie tekstowym

Tabele – wstawianie i rysowanie

Formatowanie tabeli i wypełnianie danymi

Elementy graficzne w edytorze tekstowym

Obraz z pliku oraz ClipArt i WordArt w dokumencie tekstowym – wstawianie i formatowanie

Projektowanie dokumentów tekstowych z elementami graficznymi

Stosowanie automatycznej korekty, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych

Przygotowanie korespondencji seryjnej

Przygotowanie wydruku korespondencji seryjnej

Przygotowanie dokumentu do druku. Drukowanie

Ćwiczenia w tworzeniu, edycji i formatowaniu dokumentów tekstowych

Ćwiczenia w formatowaniu tekstu z zastosowaniem atrybutów tekstu zgodnie ze standardami

Uruchamianie programu i przygotowanie środowiska pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Rodzaje danych w arkuszu, wprowadzanie danych do arkusza

Operacje na tabelach

Formatowanie komórek

Formatowanie tabel z danymi

Serie danych w arkuszu, automatyczne wypełnianie zakresu komórek

Adresowanie względne i bezwzględne

Zasady tworzenia formuł w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie formuł w odwołaniach do komórek w bieżącym i innym skoroszycie

Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystanie funkcji logicznej JEŻELI() i ORAZ()

Ćwiczenia w stosowaniu funkcji arkusza

Wykresy i ich rodzaje

Tworzenie wykresów za pomocą kreatora

Modyfikacja wykresów

Formatowanie wykresów

Graficzna ilustracja danych - ćwiczenia w doborze i formatowaniu wykresów

Sortowanie i filtrowanie danych

Sprawdzanie poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym

Przygotowanie arkusza do wydruku. Zakres wydruku

Ćwiczenia w projektowaniu tabel arkusza z wykorzystaniem funkcji wypełniania danymi, stosowania różnego rodzaju adresowania oraz formatowaniu tabel.

Ćwiczenia w formułowaniu formuł i stosowaniu funkcji wbudowanych w arkusz kalkulacyjny ze szczególnym uwzględnieniem funkcji logicznej, JEŻELI(), oraz tworzeniu i modyfikowaniu wykresów.

Ćwiczenia w tworzeniu tabel, jako baz danych z zastosowaniem sortowania i filtrowania, oraz przygotowania arkusza do wydruku.

 

 

 

KONTAKT

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 15:00

tel.: 12 311 27 62

e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl

ul. Brodowicza 3/5 

Kraków

LOKALIZACJA